PA KAJ STE SLEPI?

Nadzor zaradi COVID-19 krize – digitalna identifikacija za vse ljudi

Objavil/a 5G Network, dne 2020-04-07 ob 16:57:29

Zaznamek

6.4. 2020 – Jacob Nordangard, Švedska

Svetovna banka (World Bank) in Svetovni ekonomski forum (World Economic Forum) sta digitalno identiteto za vsakega državljana na svetu opredelila kot pomemben korak pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Pravica do pravne identitete je del globalnega cilja 16 (Global Goal 16 – mir, pravičnost in močne institucije). Za doseganje tega cilja si prizadeva skupina ID2020 Alliance. To je javno-zasebno partnerstvo med agencijami Združenih narodov, Svetovnim ekonomskim forumom, fundacijami in velikimi tehnološkimi korporacijami. Njihov glavni cilj pa vzbuja nekaj skrbi zaradi izgube zasebnosti, množičnega nadzora in spremljanja prebivalstva. Vsebuje ukrepe, ki bi lahko resno vplivali na človekovo svobodo.

ID2020 je ustanovil John Edge v New Yorku leta 2014. On je strokovnjak za reševanje trajnostnih ciljev preko javno-zasebnih partnerstev; s pomočjo “blockchaina” in tehnologij umetne inteligence.

Skupina ID2020, ki jo je podprla odvetniška družba Kaye Scholer, tehnološki konglomerat Red Rose Corporation in trgovska banka Broadhaven, se je prvič sestala septembra 2015. Njihova navedena misija je bila, da s pomočjo „start-up modelov“ vsem posredujejo digitalno identiteto ter na koncu ustvarijo sistem, ki bi se razširil na ves svet, vključno z milijardo ljudi, ki trenutno nimajo ustrezne identifikacije.

Njihovo prvo srečanje, ki je sovpadalo s sprejetjem agende Združenih narodov za trajnostni razvoj 2030, je bilo povezano s Globalnim ciljem 16, s podciljem 9, ki pravi da je do leta 2030 potrebno zagotoviti pravno identiteto za vse, vključno z registracijo rojstev (universal legal identity).

ID2020 je dobil trdnejšo podlago na letnem srečanju Združenih narodov 20. maja 2016, na katerem so se zbrali voditelji industrije, nevladne organizacije, vlade, pionirji novih tehnologij in medindustrijski strokovnjaki, da bi spodbudili globalni pogovor in oblikovali delovno koalicijo za prepoznavanje in omogočanje  pogojev za oblikovanje pravne digitalne identitete za vse ogrožene posameznike. Govorniki na tem srečanju so bili iz  Svetovne banke, Evropskega združenja za e-identiteto in varnost, Sekretariata Commonwealtha, Centra za zagotavljanje informacij in kibernetsko varnost, MIT, PSG Solutions, LLC, Verizona… Kar nekaj jih je sodelovalo tudi na Svetovnemu gospodarskemu forumu (World Economic Forum), ki je od takrat pomemben igralec pri razvoju digitalne identifikacije. 

Glavne obravnavane teme so bile, kako se lahko ravna z identitetami beguncev in kako se lahko z javno-zasebnimi partnerstvi uresničijo globalni cilji. Evropska migrantska kriza leta 2015 je pokazala težavo z ljudmi, ki niso mogli dokazati svoje identitete (“begunci brez papirja”). Rešitev je bila na dosegu roke. Digitalna identifikacija bo kmalu mogoča s pomočjo novih tehnologij, kot so “blockchain” in širokopasovna povezljivost po vsem svetu.

Hitro širjenje pametnih naprav po vsem svetu, v kombinaciji z vedno večjo močjo računalnikov in hitro rastočo širokopasovno pokritostjo teritorija, omogoča nove načine registracije in bo olajšalo stalno interakcijo med posamezniki in njihovimi osebnimi podatki. Nove tehnologije, vključno z “blockchainom”, če se uporabljajo skupaj s preverjenimi tehnologijami, kot je biometrija, zdaj omogočajo vsem ljudem dostop do varne, preverljive in obstojne oblike tehnologije – ID2020 ali digitalne identitete.

Naslednje leto je skupina ID2020 na letnem srečanju Združenih Narodov leta 2017 v sejni dvorani ECOSOC  sprejela „platformo sprememb“ in ustanovila zavezništvo ID2020, ki sta ga financirala kot glavna donatorja Rockefeller Foundation in svetovalno podjetje za digitalno tehnologijo Accenture. Drugi ustanovni partnerji so bili GAVI – The Vaccine Alliance, Microsoft in IDEO.org (oblikovalsko in svetovalno podjetje s partnerji, kot so The Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation in The Bezos Family Foundation). Udeleženi so bili Intel, IBM, Verizon, Samsung, NEC in SAP. Zavezništvo ID2020 je sklenilo zelo tesno povezavo med velikimi tehnološkimi podjetji, fundacijami ter interesi za cepljenje in javno zdravje.

Srečanje skupine ID2020 dne 20.5. 2016 : Uporaba digitalne identitete za globalno skupnost (Foto: www.JeffreyHolmes.com)

Zavezništvo ID2020 je začelo razvijati načrt za preizkušanje novih identifikacijskih rešitev in sodelovati z vladami in agencijami za izvajanje načrta:

Zavezništvo ID2020 naj bi do leta 2030 omogočilo varen, preverljiv in obstojen način sistema digitalne identifikacije, skladnega s ciljem trajnostnega razvoja Agende 2030 (16.9) Združenih Narodov. Od leta 2017 do leta 2020 se bo delo ID2020 Alliance osredotočilo na dve področji: razvoj in testiranje najboljših tehnoloških rešitev za digitalno identiteto; in izvajanje teh rešitev v sodelovanju z vladami in obstoječimi, uveljavljenimi agencijami.

Med govorci so bili predstavniki omenjenih partnerjev, pa tudi agencij Združenih narodov, kot so UNDP, Agencija ZN za begunce in Urad za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA). Na srečanju je bilo ključno vprašanje, kaj bi jim lahko preprečilo “reševanje tega izziva”? Vendar so našli končno rešitev.  V poročilu, ki ga je istega leta objavil Svetovni ekonomski forum, je bilo navedeno:

V trenutnih globalnih geopolitičnih in varnostnih razmerah je na prvem mestu vprašanje varnosti. Od terorizma do strahu pred pandemijami so vlada, vodje podjetij in popotniki enako zaskrbljeni glede varnosti, ko prestopijo meje. (WEF, digitalne meje omogočajo varno, brezhibno in personalizirano potovanje)

Člani sveta ID2020 so bili dr. Seth Berkley, izvršni direktor Globalnega zavezništva za cepiva in imunizacijo (GAVI), član Sveta za zunanje odnose (op.prev.: to je organizacija Novega Svetovnega Reda, ki se imenuje Council for Foreign Relations – CFR), ki je bil prej vključen v mednarodno pobudo za cepivo proti AIDS-u (IAVI), v oddelku za zdravstveno znanost pri fundaciji Rockefeller, v Centru za nalezljive bolezni in ameriških Centrih za nadzor bolezni (CDC). Seth Berkley je bil tudi dolgoletni sodelavec in udeleženec Svetovnega gospodarskega foruma. Drugi člani sveta ID2020 so imeli izkušnje iz ministrstva za obrambo, banke JP. Morgan Chase, banke UBS, Microsofta, Accenture in Morgan Stanley.

GAVI – Globalno zavezništvo za cepiva in imunizacijo so na letnem srečanju v Davosu leta 2000 ustanovili Fundacija Bill in Melinda Gates, Rockefellerjeva fundacija, UNICEF, Svetovna banka in Svetovna zdravstvena organizacija -WHO z misijo cepljenja otrok v najrevnejših državah sveta. Nastalo je iz pobude, podprte s strani Rockefellerjevega načrta za cepljenje otrok iz leta 1990. Nadzor cepljenja in nalezljivih bolezni naj bi postal eden od stebrov za dosego režima digitalne identifikacije.

Drugo intrigantno naključje je, da je eden od svetovalcev ID2020 Alliance futurist Peter Schwartz. Strokovnjak za “načrtovanje scenarijev, sodelovanje s korporacijami, vladami in institucijami za oblikovanje alternativnih perspektiv prihodnosti in razvoj možnih strategij za spreminjajoč se in negotov svet” in trenutno zaposlen kot višji podpredsednik za odnose z državami (Global Government Relations) in strateško načrtovanje pri Salesforce. Schwartz je v osemdesetih letih vodil skupino strategov v Royal Dutch Shell, ki je napovedala propad Sovjetske zveze. Njegovo poročilo o podnebnih spremembah, ki ga je leta 2004 napisal za Pentagon, v katerem je napovedal, da bodo evropska mesta pod vodo in da bo Velika Britanija kot sibirska puščava do leta 2020, je nekoliko osramotilo njegov ugled.

Kot predsednik podjetja Global Business Network je Peter Schwartz sodeloval pri poročilu Fundacije Rockefeller “Scenariji za prihodnost tehnologije in mednarodni razvoj” iz leta 2010, ki je vseboval scenarij Lock Step.

Ta scenarij Rockefeller Fundacije Lock Step (zaklenjen korak) opisuje svet, ki ga je prizadela pandemija, ki vodi v paniko, poostren vladni nadzor od zgoraj navzdol, bolj avtoritarno vodstvo in tehnološke nadzorne ukrepe. Podobnost s tem, kar se je zgodilo med krizo Corona virusa COVID-19, je precej šokantna.

Lock Step scenarij je prikazan v drugem delu videoposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=ZphK_CMUbKg

Kot je v predgovoru k poročilu zapisal Peter Schwartz:

Fundacija Rockefeller je ta projekt uporabila kot priložnost, da razjasni in spodbudi odnos med tehnologijo in razvojem. Z intervjuji in delavnicami scenarijev so angažirali raznolik nabor ljudi – iz različnih krajev, disciplin in sektorjev -, da bi opredelili ključne sile, ki vplivajo na spremembe, da bi raziskali najbolj kritične negotovosti in razvili zahtevne, vendar verjetne scenarije in posledice. Svoje razmišljanje so raztegnili daleč preko teoretičnih modelov tehnoloških inovacij in razširjanja le teh, da bi si predstavljali, kako bi lahko tehnologija dejansko spremenila življenje ljudi iz mnogih zornih kotov.”

Kot kaže, Rockefeller Foundation vidi krizo (epidemijo) kot priložnost za spremembo sistema. Transformacija bi lahko škodila, vendar bo na koncu njihova obljubljena digitalna utopija nastala iz pepela zastarelega starega sistema. Kar se zdaj kaže, je del stoletja starega programa nadzora prebivalstva, ki so ga začele organizacije Rockefellerja, zdaj pa ga izvajajo njihovi tesni partnerji, kot sta Bill & Melinda Gates Foundation (načrt je opisan in analiziran v moji knjigi Rockefeller – Controlling the Game- Rockefeller nadzira igro).

Preden je kriza korona virusa COVID-19 začela vplivati ​​in povzročati opustošenje svetovnega gospodarstva, je predsednik GAVI-ja Seth Berkley napisal članek za svetovni gospodarski forum- World Economic Forum- z naslovom “Vsi imamo delež pri globalni zdravstveni varnosti”, ki je bil objavljen 16. januarja 2020. V njem je Seth Berkley opisal, kaj nas čaka:

“V času vse večjega nacionalizma in zavračanja globalizma nas nalezljiva bolezen opominja, da smo med seboj povezani in da smo vsi udeleženci v svetovni zdravstveni varnosti.” Seth Berkely, GAVI

Izbruh pandemije korona virusa COVID19 z vsemi njegovimi tragičnimi posledicami se je zgodil kot popoln sprožilec, ki svetu kaže potrebo po globalnem usklajevanju in upravljanju planeta, pa tudi potrebo po tehnološkem nadzornem režimu, da bi lahko nadzorovali in spremljali vse ljudi in bolezni (in globalne “value chains”). Rešitev takih kriz sta strožji nadzor in kontrola. Kot je v pogovoru z izvršnim direktorjem TED Talk Chrisom Andersonom dejal Bill Gates:

“Sčasoma bomo imeli  digitalna potrdila, ki bodo pokazala, kdo je pred kratkim okreval ali se testiral ali kdaj in kdo je prejel cepivo.” Bill Gates

Bill Gates ima poglobljeno znanje o tem, kar je povedal. Ukrepi za reševanje pandemije vsebujejo certifikat ID2020, pozneje pa tudi globalno digitalno državljanstvo – kot temeljni steber tehnokratske pametne družbe (4IR), ki jo je spodbudil Svetovni ekonomski forum (World Economic Forum) za podporo ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov – Agende 2030.

Članek Berkleys je sovpadel z objavo Bele knjige o uvedbi digitalne identitete, ki jo je izdal Svetovni ekonomski forum: Reimagining Digital Identity: Strateški imperativ. Dokument, napisan ob finančni podpori partnerja skupine ID2020 Accenture s sporočilom, da svet potrebuje varnejšo digitalno identifikacijo zaradi “goljufij, kraje identitete in zlorabe osebnih podatkov” v trenutnih razdrobljenih sistemih.

Bela knjiga je del „Platforme za dobro digitalno identiteto“, ki deluje od leta 2018, da bi „razvili dobre, uporabniško usmerjene digitalne identitete“. Partnerji vključujejo ID2020, Fundacijo Accenture, Bill & Melinda Gates, Cisco, Svetovno banko, Evropsko komisijo, Združene narode in na novo ustanovljene zagovorniške skupine, kot so One World Identity, World Identity Network in Security Identity Alliance. Velika spodbuda je, da se poleg identifikacije beguncev in nadzora bolezni obravnava tudi vprašanja, kot so trgovina z ljudmi in otroške zakonske zveze. A za to prihaja visoka cena. Kot je pojasnil partner Svetovne banke (World Bank):

“Digitalne tehnologije, kot so računalništvo v oblaku, biometrija, mobilna omrežja in naprave ter pametne kartice, lahko povečajo varnost, natančnost in udobje identificiranja in preverjanja identitete posameznikov. Ker ponudniki javnih in zasebnih storitev vse bolj prehajajo v digitalno območje, bo sposobnost dokazovanja, kdo ste, ključnega pomena za sodelovanje v digitalnem okolju.” (Svetovna banka)

V utopijski pametni družbi, ki se trenutno gradi z omrežjem 5G, bo za dostop do vseh osnovnih človeških storitev, kot so zdravstveno varstvo, e-trgovina, potovanja, finančne storitve in socialne platforme, potrebna digitalna identiteta. Brez nje ne boste mogli sodelovati. Ta sistem bo nato mogoče povezati s platformo zvestobe in nagrad za državljane, ki jo omogoča sistem Blockchain, za katerega World Economic Forum predvideva, da prihaja kmalu v prihodnosti. To bo po njihovem mnenju v svet prineslo “mir in red”. Tako kot sistem socialnih kreditov (sistem javnega slovesa) na Kitajskem.

“Vzpostavitev globalne platforme podatkov za oceno stopnje “tveganja” potnikov, če ne na podlagi dejanskih podatkov, pa z vrsto “kreditne ocene”, bi vladam zagotovila natančnejše informacije o potnikih in bolje zaščitila njihove meje in državljane. Zmožnost učinkovitega predhodnega preverjanja večine potnikov bi vladnim in mejnim nadzornim organom omogočila lažje izločanje tistih, za katere je potrebna nadaljnja preiskava.” (Svetovni ekonomski forum: Digitalne meje, ki omogočajo varno, brezhibno in prilagojeno potovanje)

Agenda 2030, globalni cilj 16, Združeni Narodi

Nekatere države (na primer Švedska in Estonija), so dobri primeri, saj so v tem pogledu pred ostalim svetom, skoraj vse je digitalno, z zelo majhnimi količinami gotovine v obtoku. Na Švedskem je vse težje sprejeti del storitev in plačevati parkirne kartice ali vozovnice brez pametnega telefona in digitalne identifikacije. Komunistična diktatura Kitajske je bila v ospredju tudi z uporabo biometričnih plačilnih sistemov (zdaj se to uvaja tudi na Danskem). Po krizi epidemije korona virusa COVID-19 ljudi po vsem svetu (in v delih, ki so daleč zaostajajo v smislu digitalizacije) zdaj nenadoma pozivajo, naj preidejo z gotovine na digitalni denar, da se “izognejo okužbi”.

Prihaja Transhumanizem

Naprave pametnih telefonov, pametne kartice in biometrike so v večini prejšnjih projektov uporabljali za identifikacijo, a ker je pametne telefone in kartice mogoče ukrasti ali izgubiti, lahko pričakujemo zahteve po varnejših metodah identifikacije, kot so pametne tetovaže in vsadki (čipi), ki bodo postali bolj razširjeni, ko se bližamo letu 2030. To je razvoj, ki ga je predvidel tudi njihov svetovni ekonomski forum – World Economic Forum – v svoji viziji četrte industrijske revolucije.

Naprave pametne tehnologije bodo v prihodnjem desetletju integrirane z našimi organi za spremljanje vedenja, pridobivanje podatkov o lokaciji, za spremljanje zdravstvenih funkcij in prepoznavanje v realnem času (Klaus Schwab, Četrta industrijska revolucija, implantirane oz. vsadljive tehnologije).

Pametne tetovaže in drugi unikatni čipi bi lahko pomagali pri identifikaciji in lokaciji. Digitalne tetovaže ne samo da izgledajo kul, ampak lahko opravljajo koristne naloge, kot so odklepanje avtomobila, vnašanje kod mobilnih telefonov s konico prsta ali sledenje telesnim procesom.” (Klaus Schwab, Četrta industrijska revolucija, Svetovni ekonomski forum, 2016) 

V članku “Na tisoče Švedov menjava osebne izkaznice za mikročipe” (ki ga je leta 2018 objavil Svetovni ekonomski forum) je ustanovitelj švedske skupine za biološke hekerje Bionyfiken Hannes Sjöblad dejal:
“Kdo želi nositi neroden pametni telefon ali pametno uro, ko ju lahko imate v nohtu? Mislim, da je to smer, v katero gre razvoj.” (Hannes Sjöblad, Bionyfiken)
Podjetja, kot je švedski Biohax International,  od leta 2014 v ljudi vstavljajo vsadke  RFID čipov, danska družba Bichip pa je razvila čip, ki ga je mogoče povezati z internetom in ima edinstven ID za splošno identifikacijo. Uporablja se lahko tudi kot plačilni sistem, „združljiv z denarnicami kriptovalut“.
“BiChip je prvi in ​​edini človeški mikročip, ki ga je mogoče brati na daljavo preko brezžičnega internet omrežja. Bichip ima edinstveno identifikacijsko številko za splošno identifikacijo in lahko shranjuje vaše zdravstvene podatke, vozniško dovoljenje in potni list. Uporablja se lahko tudi kot alternativni plačilni sistem, ki je združljiv z denarnicami s kriptovalutami.” (Bichip.com)
Vendar pa te invazivne vsadljive tehnologije čipiranja še niso del projekta ID2020 in jih na podlagi praktičnosti in čuječnosti tehnoloških navdušencev vsadijo zgolj prostovoljno. Od leta 2014 je biohakersko gibanje organiziralo konference in njihova pobuda Chipster prireja zabave, na katerih se ljudje »nadgradijo«. Za zdaj so le majhna obrobna skupina v progresivnih nordijskih državah. Toda v nekaj letih se to lahko spremeni. Če parafraziramo Rimski klub, kar je potrebno, je kriza, ki ustreza njegovim ciljem. 
“Pandemija koronavirusa COVID-19 odraža širši trend: prihaja do vse več planetarnih kriz. Če se bomo skozi vsako novo krizo obotavljali in obenem ohranili enak gospodarski model, ki nas je pripeljal v to, bodo prihodnje krize sčasoma presegle zmogljivosti vlad, finančnih institucij in korporativnih kriznih upraviteljev za odzivanje. Dejansko je “korona kriza COVID-19″ to že storila.” (Rimski klub, 2020 – op. prev: Rimski klub je organizacija tehnokracije Nove Svetovne Ureditve)
Prizadevanje za digitalno identifikacijo ID2020 ima tveganje, da temeljito preoblikuje naš položaj v družbi in sili človeško raso bolj ali manj, v prehod iz  fizičnega v digitalno območje. Če kot posameznik ne boste sprejeli digitalne osebne izkaznice, boste tvegali, da vam bodo zavrnili dostop do osnovnih storitev in dostojno življenje. Program Združenih narodov 2030 za trajnostni razvoj je v bistvu tehnokratski načrt za dosego svetovne prevlade – nov ekonomski sistem (New World Order) z digitalnim nadzornim režimom, ki ima resne posledice za svobodo in prihodnost človeka. V bistvu gre za znanstveno diktaturo, ki zahteva, da so vse stvari digitalno povezane, da lahko delujejo. Kriza v pandemiji koronavirusa COVID-19 v začetku leta 2020 je bila sprožilni dogodek v obsegu, ki ga v zgodovini človeštva še nikoli nismo videli.  Zavezništvo ID2020 Alliance  in Svetovni ekonomski forum pa te krize nista zapravila in sta ga uporabila za nadaljevanje svoje tehnokratske agende.
– 
Resnično se moramo vprašati, ali je to prihodnost, kakršno si želimo? Če ne želimo takšnega nadzora, je zdaj čas, da ukrepamo in rečemo NE temu razvoju.
-.

Ameriška administracija pod vodstvom Donalda Trumpa nasprotuje načrtom Billa Gates-a o digitalnem nadzoru zgodovine cepljenja vsakega človeka (čipiranju). Tehnokrat Bill Gates želi uvesti obvezno cepljenje za vse ljudi. Generalni tožilec Bill Barr je na srečo skeptičen glede te ideje.

https://bluntforcetruth.com/news/trump-administration-opposes-bill-gates-vaccine-tracking-system-on-personal-liberty-grounds/?fbclid=IwAR1lAKAsLuZM7wLN36IBXLGUN5IaDnfeBWP-Fvi1fHmYHqT9ejbHbcVgi_o

https://www.lifesitenews.com/news/ag-barr-very-concerned-about-personal-liberty-after-gates-proposes-digital-vaccine-certificates

Bill Gates ne želi le cepljenja in sledenja vsem ljudem, temveč tudi sodeluje pri gradnji škodljive infrastrukture omrežja 5G. Leta 2019 je kupil delnice podjetja Crown Castle, ki ga financirajo bankirji Rockefeller, Rothschilds in J.P. Morgan. Bill Gates je kupil 5,3 milijonov delnic v vrednosti 593,7 milijonov USD.

https://publishwall.si/5gnetworkslo/post/531142/rothschild-in-rockefeller-dinastija-uvajata-omrezje-5g

https://www.zdravo-slovenija.com/tu-in-tam-1/2020/5/28/nov-nadzor-ljudi-digitalni-imunski-potni-list?fbclid=IwAR1SrVK5LIZ-Bdq_4ljVAlmwbvbpR4mOi_q1MdbvhCWm5VGxZ4qQDQteSAg

Roger Stone, dolgoletni zaupnik in politični svetovalec Donalda Trumpa je včeraj povedal: Bill Gates je verjetno ustvaril koronavirus, zato da uvedel obvezno cepljenje in mikročipiranje ljudi
https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created-coronavirus-to-microchip-people/?fbclid=IwAR10FyA7Tv5iy8jXa1IWwwqTYnz9uxteesv9d8cdCSlRdQuz4gZQLZ7n0Ns
Google Alphabet in Eric Schmidt
Viri:
Microsoft patent za merjenje telesnih sistemov v povezavi s kriptovaluto https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: